Det er en god idé at være sikret i en a-kasse især i dårlige tider. Men det er dumt at betale for meget. Her får du et hurtigt overblik over priser på nogle af Danmarks billigste a-kasser. Du kan altid skifte a-kasse og bevare din anciennitet. Husk at du får det samme udbetalt i dagpenge uanset hvilken a-kasse du vælger.

Testvindere 2024 baseret på pris, vilkår og tilbud: Det Faglige Hus


detfagligehus
Det Faglige Hus koster 541 kr./md. og er åben for alle medlemmer. Du kan tilvælge fagforening for 69 kr./md. Det Faglige Hus har således landets billigste fagforening, og du kan få gratis fagforening i 3 måneder, når du samtidig melder dig ind i a-kassen.

bliv-medlem


ftf-a
FTF-A koster 442 kr./md. og er åben for alle lønmodtagere og selvstændige. Prisen på kontingentet placerer a-kassen blandt de absolut billigste i landet. FTF-A har som målsætning at udbetaling af dagpenge og efterløn kører problemfrit, og at FTF-A’s medlemmer får deres ydelser til tiden. Herudover kan du få jobrådgivning i a-kassen. Du kan også være gratis medlem som studerende.

bliv-medlem


minakasse
Min A-kasse koster 493 kr./md. og er åben for alle medlemmer. Min A-kasse er 3 gange kåret som landets bedste A-kasse i uafhængige undersøgelser af medlemstilfredshed. Du kan ikke tilvælge fagforening hos Min A-kasse.

bliv-medlem


friefunktionaerer
Virksom Akasse + fagforening koster 514,33 kr./md. og Virksom er 100 % målrettet at være en a-kasse og fagforening for selvstændige erhvervsdrivende. Virksom er den del af Ledernes Hovedorganisation, som du måske allerede kender. Hos Virksom a-kasse har du mulighed for at tilvælge lønsikring. Hvis du er selvstændig, kan du med fordel overveje at vælge Virksom akasse, som har fokus på netop dig, og som er blandt de billigste a-kasser. Hos Virksom får du også en lang række tilbud skræddersyet til selvstændige.

bliv-medlem


friefunktionaerer
Frie Funktionærer koster 468 kr./md. og er åben for alle også selvstændigt erhvervsdrivende. Du kan ikke tilvælge fagforening fra Frie Funktionærer. A-kassen er blandt de største herhjemme, og du har mulighed for at tilvælge lønsikring.

bliv-medlem


businessdanmark
Business Danmark koster 457 kr./md. og er åben for alle medlemmer.Du kan tilvælge fagforening for 157 kr./md. Business Danmarks primære medlemsgruppe er sælgere og marketingfolk.

bliv-medlem


krifa
Krifa (Kristelig Fagbevægelse) koster 631 kr./md. for a-kasse og fagforening og er åben for alle medlemmer. Du kan nøjes med fagforening for 139 kr./md. Krifa A-kasse er både for lønmodtagere og selvstændige og er ladnets fjerde største a-kasse med 186.000 medlemmer.

bliv-medlem


ase
Ase A-kasse koster 489 kr./md. og er åben for alle også selvstændigt erhvervsdrivende. Du kan ikke tilvælge fagforening. Hos ASE A-kasse er karriereplanlægning og hjælp til optimering af egen virksomhed en del af den faste service.

bliv-medlem


maakasse
MA A-kasse (Magisternes A-kasse) koster 481 kr./md. og er åben for alle medlemmer. MA A-kasses medlemmer findes typisk både i det private og offentlige arbejdsmarked samt arbejder indenfor f.eks. HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændig.

bliv-medlem


ca
CA A-kasse koster 481 kr./md. og er åben for alle medlemmer. Du kan ikke tilvælge fagforening hos CA A-kasse. Næsten alle CA A-kasses medlemmer arbejder i private virksomheder, og har en uddannelse fra universiteter, handelshøjskoler og handelsakademier.

bliv-medlem


lederne
Lederne koster 452,33 kr./md. og optager alle medlemmer. Lederne er blandt de billigste A-kasser på listen men henvender sig primært til lønmodtagere i ledende funktioner eller med ambition om at blive leder. Du kan ikke tilvælge fagforening hos lederne.

bliv-medlem3F Fagligt Fælles Forbund A-kasse koster 488 kr./md. og optager lønmodtagere og selvstændige fra bestemte baggrunde. Fagforeningen 3F er blandt Danmarks største og stærkeste fagforeninger med overenskomster på flere arbejdspladser, end nogen anden fagforening. Du kan enten vælge a-kasse alene, fagforening alene eller begge i samlet pakke hos 3F Fagligt Fælles Forbund. Hvis du er lærling, så kan du blive medlem for 65 kr. i 3F.

bliv-medlem


aka
Akademikernes Ambitiøse A-kasse koster 434 kr./md. og optager alle Akademikere uanset faglig baggrund. Akademikernes Ambitiøse A-kasse A-kasse er billigst på listen men henvender sig til lønmodtagere, studerende og selvstændige med en akademisk uddannelse. Du kan ikke tilvælge fagforening hos Akademikernes Ambitiøse A-kasse. Du kan være gratis medlem som studerende.

bliv-medlem

A-kasse wiki

Hvad er en A-kasse?
En arbejdsløshedskasse er en organisation, som tilbyder sine medlemmer forsikring mod arbejdsløshed. A-kassen udbetaler lovbestemte dagpenge, feriedagpenge, efterløn samt andre ydelser. Udbetaling af dagpenge og andre ydelser finansieres af medlemmernes indbetalinger af kontingentet og lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag. A-kassens medlemmer betaler også a-kassens udgifter til administration herunder annoncering mv. A-akasser tilbyder ofte også karrierevejledning, kurser og rabatter som kan variere fra akasse til akasse.

Hovedparten af de arbejdsløshedskasser er tilknyttet en fagforening, som støtter et eller flere politiske partier og agendaer, men igennem det sidste årti er der kommet mange såkaldte gule fagforeninger og akasser til på markedet, som ikke støtter politiske partier og hovedsageligt konkurrerer på prisen for medlemskab.

Hvad er en fagforening?
Fagforeninger bliver ofte forvekslet med a-kasser i den brede befolkning, men det er to helt forskellige organisationer. Forvirringen kan skyldes det faktum, at de langt de fleste fagforeninger har deres egen a-kasse tilknyttet. Det er bestemt ikke nødvendigt at være medlem af en fagforening, for at blive medlem af en a-kasse, men du kan som regel kun få gratis juridisk vejledning og advokatbistand i forhold til din jobsituation f.eks. ved en urimelig fyring, hvis du er medlem hos en fagforening eller anden interesseorganisation. En A-kasses primære funktion er alene den, at udbetale dig dagpenge, hvis du bliver ledig.

A-kasse for lønmodtagere
En a-kasse (eller arbejdsløshedskasse) er en virksomhed, som sikrer dig ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. Hver måned indbetaler du et kontingent, der varierer fra a-kasse til a-kasse. Bliver du herefter arbejdsløs, så udbetaler a-kassen dagpenge til dig hver måned efter dagpengesatsen, som reguleres hvert år og er ens for alle a-kasser.

A-kasser for selvstændige
Mange A-kasser optager også selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer, så kan du få dagpenge, hvis din virksomhed er uheldig og må lukke ned. Du skal have betalt din egen løn i virksomheden igennem en periode. Et ekempel på en A-kasse der optager selvstændige er Ase A-kasse.

Gratis A-kasse for studerende
De fleste a-kasser tilbyder i dag, at du kan være gratis medlem som studerende. For at opnå ret til dagpenge, når du bliver færdig med dit studie, så er det nødvendigt, at du har været medlem af en akasse. Hvis du først melder dig ind, når du er blevet færdig på studiet er det for sent. Sørg derfor for at være medlem i en a-kasse når du studerer, medmindre du er helt sikker på, at du har et job parat lige så snart du er færdig på studiet.

Som nyuddannet har du ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder. Hvis du ikke allerede er medlem hos en a-kasse, så har du efter endt uddannelse en kort frist på senest 2 uger til at melde dig ind i en akasse for at opnår ret til arbejdsløshedsdagpenge.

A-kasse priser
Akassens priser afhænger typisk af arbejdsløshedskassens omkostninger til administration og andre ydelser samt det samlede antal udbetalinger af dagpenge til medlemmerne, derfor kan medlemskontingentets pris variere meget fra a-kasse til a-kasse. Der kan også køres kampagnetilbud for at hverve flere medlemmer i en periode. Nogle a-kasser forsøger primært at konkurrere på pris imens andre markedsfører sig på branchekendskab, kurser, rabatter og tillægsydelser.

Dagpengesats 2017
Den højeste dagpengesats, som du kan få er i 2017 på 16.980 kr./md. Denne dagpengesats gælder for fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse, mens de deltidsforsikrede medlemmer maksimalt kan få 11.320 kr./md.

Dagpengesatsen er altid den samme på tværs af alle a-kasserne, da den er fastsat ved lov. Du har derfor ret til den samme dagpengesats uanset hvilken a-kasse, du er medlem af.

 • Fuldtidsforsikret 849 kr./dag (ca. 16.980 kr. om måneden)
 • Deltidsforsikret 566 kr./dag (ca. 11.320 kr. kr. om måneden)
 • Dimittend (nyuddannede), fuldtidsforsikret 607 kr./dag
 • Dimittend (nyuddannede), deltidsforsikret 405 kr./dag

Lønsikring
Hvis du har behov for flere penge udbetalt end dagpengesatsen, hvis du bliver ledig, så kan du tegne en lønsikring. Som en tommelfinger-regel skal du tjene over 21.000 kr. om måneden før skat før det er relevant at tilkøbe en lønsikring. Du kan købe en lønsikring hos næsten alle a-kasser og mange forsikringsselskaber.

A-kasse regler
Disse regler skal du opfylde for at få dagpenge.

 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. (aktivt jobsøgende samt bekræfte jobsøgning hver uge på jobnet.dk etc.)
 • Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos et jobcenter.
 • Du skal have været medlem hos en akasse i minimum 1 år
 • Du skal have haft arbejde som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret.
 • Du skal have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret.
 • Du skal have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode.
 • Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre år. Derefter kan du få kontanthjælp til et lavere beløb fra kommunen, men her er der skrappere krav og du må ikke eje værdier etc.

Supplerende dagpenge
Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid, og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Kontakt din a-kasse for at få supplerende dagpenge udbetalt.

A-kasse udbetaling
Det er den arbejdsløshedskasse, hvor du er medlem, som skal udbetale dagpenge til dig i maksimalt 2 år. Hvis du bliver ledig skal du derfor rette henvendelse til din a-kasse og bede om udbetaling af dagpenge.

Billig a-kasse
Langt de fleste tværfaglige a-kasser som f.eks. Min A-kasse og FTF-A har et langt billigere kontingent end de ældre og mere traditionelle fagforeninger og a-kasser som f.eks. 3F. Der kan være rigtig mange penge at spare årligt ved at skifte til en billigere akasse.

Husk på, at det er en slags forsikring mod arbejdsløshed du betaler for. Der er ingen grund til at betale for meget for a-kassen, da du altid får det samme i dagpenge. Ligesom du ikke vil betale for meget for din bilforsikring er der heller ingen grund til at betale for meget for din “arbejdsløshedsforsikring” hos en a-kasse.

OBS: Sørg for at melde dig ind i en a-kasse når du er studerende, lønmodtager eller selvstændig. Når det først er gået galt, og du er blevet ledig, så er det for sent. Dagpengesatsen er væsentligt højere end kontanthjælp, og hvis du har opsparing eller værdier er du med stor sandsynlighed ikke berettiget til kontanthjælp.

A-kasse sammenlign priser – tilbage til toppen