A-kasse regler

Der er a-kasse regler for hvornår du kan få arbejdsløshedsdagpenge

  • Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter.
  • Fra den dag, hvor du bliver ledig skal du have været medlem af en a-kasse i mindst ét år samt have været beskæftiget som lønmodtager (i mindst 1.924 timer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret eller i mindst 1.258 timer inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret.)
  • Er du ikke lønmodtager, så skal du have haft selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
  • Du skal til enhver tid stå til rådighed for arbejdsmarkedet (heri ligger, at du skal søge tjekke jobforslag mindst hver syvende dag samt kunne tage et arbejde med dags varsel.)
  • Du har altid kun ret til at modtage Arbejdsløshedsdagpenge i to år samlet (Men du kan have ret til yderligere Arbejdsmarkdsydelse i op til fire år.)
  • Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne.
  • Hvis du har opbrugt retten til dagpenge ifølge a-kasse regler, og du stadigvæk er ledig, vil du evt. kunne få midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra din a-kasse eller kontanthjælp fra kommunen.

Hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge fra din A-kasse afhænger af den lovbestemte dagpengesats, som justeres hvert år. Det afhænger også af, om du er deltids- eller fuldtidsforsikret samt din faktiske indkomst inden du blev ledig.

Du kan altid henvende dig til arbejdsløshedskasse og høre nærmere om a-kasse regler.

Se hvilke A-kasser vi anbefaler her
akasser-knap

About The Author