A-kasse udbetaling

For at modtage en a-kasse udbetaling kræves det, at du er medlem af en a-kasse, og har været det i et specifikt tidsrum inden du blev fyret. Hvis du har krav på dagpenge skal du blot rette henvendelse til din arbejdsløshedskasse og bede din a-kasse om udbetaling af dagpenge.

A-kasse udbetaling af dagpenge 2016
Som fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse skal du som tommelfingerregel have et indtægtsgrundlag pr. måned på mindst 21.870 kr. brutto for at kunne få den maksimale dagpengesats på 836 kr. pr. dag eller 4.180 kr. pr. uge (5 dagesuge). Hvis du opfylder dette minimumskrav har du ret til a-kasse udbetaling af dagpenge på den maksimale dagpengesats som er fastsat ved lov og justeres hvert år.

Udbetaling af Arbejdsmarkedsydelse
Personer, der opbruger deres ret til dagpenge eller den særlige uddannelses­ydelse, har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Du kan få 60 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke har børn at forsørge og 80 procent, hvis du er forsørger. Det svarer til henholdsvis 10.877 kroner og 14.495 kroner om måneden.

Den samlede periode man kan modtage dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er maksimalt fire år.

Se hvilke A-kasser vi anbefaler her
akasser-knap

About The Author