A-kasse Wiki

A-kassen er en frivillig forsikring mod arbejdløshed

Når du er medlem af en a-kasse, så er du altid sikret retten til dagpenge i en periode på 2 år, hvis du mister dit arbejde. Du kan også have ret til dagpenge, hvis du bliver færdig med dit studie men ikke finder arbejde.

Hvis du er under uddannelse, så er det vigtigt at vide, at såfremt du ikke har meldt dig ind hos en a-kasse som studrende inden senest 14 dage fra afslutningen af dit studie, så kan du ikke få ret til dagpenge før du har haft et arbejde og været medlem af en a-kasse i et år. du kan være gratis medlem hos langt de fleste arbejdsløshedskasser som studerende.

Der er et stort udbud af a-kasser i Danmark, men de har alle sammen til formål at sikre sine medlemmer imod arbejdsløshed igennem udbetaling af dagpenge. Samtidig skal en a-kasse leve op til love og regler for området samt hjælpe sine medlemmer i arbejde igen.

Dagpengesatsen er fastsat ved lov, så du har ret til den samme a-kasse udbetaling uanset hvilken a-kasse du er medlem hos. Du kan dog enten hos nogle a-kasser eller hos forsikringsselskaber tegne en lønsikring, som sikrer dig en højere udbetaling end dagpengesatsen.

Se vores a-kasse priser sammenligning her

Med udbetalingen af dagpenge følger en række pligter

For at modtage dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet bl.a. ved at du er meldt ledig hos et jobcenter. Du skal også give jobcenteret et CV og aktivt bekræfte på jobcenterets hjemmeside, at du er jobsøgende én gang om ugen. Herudover vil du blive indkaldt til opfølgende samtaler hos dit jobcenter hver 3. måned. På mødet vil tilrettelægges og diskuteres en jobplan samt aktuelle jobs, som du kan søge.

Når du er meldt ledig hos dit jobcenter, så er du forpligtet til at deltage i aktivering efter senest ni måneder uden arbejde såfremt du er ældre end 30 år (hvis du er yngre end 30 år skal du aktiveres allerede efter 3 måneder). Aktiveringen kan ske som job med løntilskud, virksomhedspraktik eller opkvalificering med kurser etc.

En virksomhedspraktik i en virksomhed eller offentlig organisation varer altid 4 uger, og kan ikke forlænges. Du får dagpenge under din virksomhedspraktik, og virksomheden betaler ikke for din arbejdskraft.

Job med løntilskud varer som udgangspunkt 6 måneder, og har henblik på efterfølgende ansættelse i virksomheden. Det er muligt at få forlænge perioden, dette er dog ikke sikkert. Job med løntilskud er en ordning, som har til formål at gøre det gratis for en virksomhed at se dig an som lønmodtager og vice versa. Dit honorar er forskelligt alt efter om du er i løntilskud hos en privat virksomhed, hvor du får løn efter den gældende overenskomst eller det, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. Er du i løntilskud hos det offentlige, så kan du højst få udbetalt hvad der svarer til den dagpengesats, som du ellers ville have modtaget.

Opkvalificering har som regel karakter af kompetencegivende kurser af kort varighed eller særlige projekter. opkvalificering hører til i de første 9 måneder af din ledighed.

For mange kan alt dette virke lettere belastende, så disse faktorer må ligeledes indgå i din afvejning af, om du vil betale til en a-kasse eller bare være selvforsikrende igennem din egen opsparing.

A-kasse fordele og ulemper
Din største fordel som medlem hos en a-kasse er naturligvis, at du har ret til dagpenge i op til to år. Dette sørger for, at du har penge til rådighed i din periode med arbejdsløshed. Afhængigt af hvilken løn du fik, og om hvorvidt du har en lønsikring i tillæg til dine dagpenge, så kan det godt være, at du kommer til at have væsentligt færre penge til rådighed, end du havde, da du arbejdede. Men du har i hvert fald altid dagpengene, som holder dig kørende og formentlig fjerner lidt af tidspresset ift. at finde et nyt job hurtigt, så du bedre kan tage dig tid til at finde det rette job.

Den største ulempe ved at skulle modtage dagpenge fra en a-kasse er det faktum, at du skal leve op til alle kravene, som stilles i den forbindelse med samtaler i jobcenteret, mulig aktivering etc. Såfremt du er selvstændig skal du også have afviklet din virksomhed fuldstændigt før du kan modtage dagpenge. Så der er flere overvejdelser at gøre sig omkring a-kasse for selvstændige.

Hvilken a-kasse skal du vælge?
Alle a-kasser er forskellige, og prisen på kontingentet varierer også. Nogle a-kasser konkurrerer på prisen imens andre a-kasser tilbyder særligt branchekendskab, kurser, rabatter og andre ydelser. Hvis du udelukkende er interesseret i retten til dagpenge i tilfælde af ledighed, så kan du med fordel bare vælge den billigste a-kasse. Ellers må du ind i en konkret vurdering om hvilken a-kasse, som tilbyder netop dig mest.

Se hvilke A-kasser vi anbefaler her
akasser-knap

About The Author