A-kassen med flest tilfredse medlemmer

Hvilken a-kasse i Danmark har over tid haft de mest tilfredse medlemmer, det finder du svaret på her. Det er faktisk a-kassen “Min A-kasse” (tidligere STA A-kasse), der har toppet Arbejdsmarkedsstyrelsens uvildige undersøgelse blandt akasse medlemmerne i Danmark. Således har Min A-kasse haft flest tilfredse medlemmer i tre år, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet sin undersøgelse af markedet for akasser.

Herudover er Min A-kasse ofte blandt de billigste akasser. Du betaler nemlig som medlem af en a-kasse flere forskellige beløb, som er fastlagt i lovgivningen og er ens for alle a-kasser. Men dertil kommer et administrationsbidrag, som a-kassen selv kan fastsætte, og som varierer fra a-kasse til a-kasse. Faktisk kan der være flere tusinde kroner at spare på årsbasis. Det er således selve administrationsbidraget, som du skal sammenligne for at finde prisforskellen er på de mange a-kasser.

Læs mere om Min A-kasse her

akasser-knap

About The Author