A-kasser for selvstændige

Det er ikke alle a-kasser, der optager selvstændige som medlemmer. Men du kan godt være medlem af en a-kasse selvom du driver selvstændig virksomhed. Du kan som selvstændig tidligst blive medlem af en a-kasse, der optager selvstændige, på den dato du starter med at drive selvstændig virksomhed.

Det er også et krav, at du har drevet selvstændig virksomhed i et væsentligt omfang (dvs. at den kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr uge).

For at kunne få arbejdsløshedsdagpenge når du ophører med at drive selvstændig virksomhed, skal du melde dig ledig i din a-kasse, fra første ledige dag efter ophøret af din virksomhed. Du skal selv dokumentere, at du ikke mere driver selvstændig virksomhed.

Her er nogle af de a-kasser, der optager selvstændige:

Har man ret til supplerende dagpenge som selvstændig?
Du kan som lønmodtager få supplerende dagpenge, hvis du ikke har timer nok i jobbet. Men som selvstændig skal virksomheden først anerkendes som bierhverv, og du skal have haft din hovedindtægt som arbejdstager inden du blev ledig, så i langt de fleste tilfælde udelukker dette, at du kan få supplerende dagpgenge som selvstændigt erhvervsdrivende.

akasser-knap

About The Author

Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *