Dagpengesats 2017

De nye dagpengesatser for 2017 fremgår herunder.

Vær opmærksom på, at det er de maksimale satser, som er angivet her. Din egen dagpengesats beregnes efter din lønindkomst før du kom på dagpenge.

Du får det samme i dagpenge uanset i hvilken a-kasse du er medlem.

Er du ikke medlem af en a-kasse kan du ikke få dagpenge, men kan søge kontanthjælp. Se vores sammenligning af a-kasser her

Lønmodtager

Fuldtidsforsikrede
DKK 849,- pr. dag (DKK 4.245,- pr. uge)

Deltidsforsikrede
DKK 566,- pr. dag (DKK 2.830,- pr. uge)

Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede:
DKK 696,- pr. dag (DKK 3.480,- pr. uge)

Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede:
DKK 464,- pr. dag (DKK 2.320,- pr. uge)

Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede:
DKK 607,- pr. dag (DKK 3.035,- pr. uge)

Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede:
DKK 405,- pr. dag (DKK 2.025,- pr. uge)

Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats):
DKK 425,- pr. dag (DKK 2.125,- pr. uge)

Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats):
DKK 283,- pr. dag (DKK 1.415,- pr. uge)

Selvstændig erhvervsdrivende

Maksimal sats:
DKK 849,- pr. dag (DKK 4.245,- pr. uge)

Mindste sats:
DKK 696,- pr. dag (DKK 3.480,- pr. uge)

Midlertidigt ophør (82 pct. sats):
DKK 696,- pr. dag (DKK 3.480,- pr. uge)

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats):
DKK 773,- pr. dag (DKK 3.865,- pr. uge)

Deltidsforsikrede (91 pct. sats):
DKK 515,- pr. dag (DKK 2.575,- pr. uge)

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats):
DKK 849,- pr. dag (DKK 4.245,- pr. uge)

Deltidsforsikrede (100 pct. sats):
DKK 566,- pr. dag (DKK 2.830,- pr. uge)

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats):
DKK 679,- pr. dag (DKK 3.395,- pr. uge)

Andre personer (60 pct. sats):
DKK 509,- pr. dag (DKK 2.545,- pr. uge)

Se vores sammenligning af a-kasser her

About The Author