De unge strømmer ind i A-kasserne

Der var mere end 26.000 studerende og elever, som meldte sig ind hos en A-kasse i 2012. En af grundene skal findes i det forhold, at man kan blive belønnet med en hel måneds dagpenge, hvis man melder sig ind imens man stadig er i gang med sin uddannelse.

På bare to år er det samlede antal medlemmer hos a-kasserne, som er studerende og elever, steget fra 38.000 til over 90.000. Den nu langt større andel af unge under uddannelse, som melder sig ind i en a-kasse skal ses i lyst af, at studerende kan være gratis medlem hos en a-kasse og samtidig få en kontant belønning på ca. 14.000 kroner (ekstra måneds dagpenge i tilfælde af, at de ikke straks får arbejde efter endt uddannelse). De mange unge har ganske enkelt fundet ud af, at det er en klar fordel at blive medlem af en a-kasse inden de bliver færdiguddannet.

Det kan være en fordel at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse allerede under studiet
Såfremt man ikke er medlem af en a-kasse under studiet, så har man nemlig som færdiguddannet karantæne i den første måned, når man melder sig ind i a-kassen som ledig, og kan derfor ikke få dagpenge for den måned.

Det er i dag muligt for unge under 30 år, som er i gang med en uddannelse, at blive optaget i en a-kasse uden at betale kontingent til arbejdsløshedsforsikringen. Mange a-kasser har også gjort det helt gratis for studerende ved at fjerne administrationsbidraget.

A-kasserne vil naturligvis også gerne have flere medlemmer og f.eks. MA A-kasse tager ud på uddannelsesinstitutionerne og fortæller de studerende om fordelene ved at melde sig ind allerede under uddannelsen.

akasser-knap

About The Author