Hvad er en a-kasse

Hvad er en a-kasse og har du brug for at være medlem af en arbejdsløshedskasse?

A-kasse regler i lovgivningen
A-kasse regler og A-kassernes virke er reguleret af dansk lovgivning. A-kassens formål er at udbetale dagpenge til sine medlemmer såfremt de bliver ledige. Der er derfor tale om en slags forsikring imod arbejdsløshed, da du som medlem af en a-kasse indbetaler et kontingent som bl.a. bruges til at udbetale dagpenge til ledige medlemmer af arbejdsløshedskassen.

Udover udbetaling af dagpenge, så administrerer a-kassen også andre ordninger som f.eks. efterløn. Herudover har mange a-kasser andre tilbud til sine medlemmer som f.eks. karrierevejledning, juridisk rådgivning omkring arbejdssituationen og medlemsrabatter hos samarbejdspartnere. Da a-kassen er en privat organisation, så kan der være stor forskel på, hvad det koster at være medlem af den enkelte a-kasse samt service- og kvalitetsniveau. Nogle a-kasser har et højere omkostningsniveau end andre til administration, medlemstilbud etc.

Medlemmernes kontingent betaler A-kassens omkostninger

Dagpenge og andre af a-kassens ydelser finansieres af medlemmerne igennem kontingentet og lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag. A-kassens medlemmer betaler også a-kassens udgifter til administration, personale og andre medlemstilbud og services.

Hjælp til at komme i arbejde igen
En a-kasse har også til opgave at hjælpe sine arbejdsløse medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet. En akasse har narturligvis også en egeninteresse i dette, da et arbejdsløst medlem koster akassen penge hver måned. Udover egeninteressen er det faktisk fastsat i Velfærdsreformen fra 2006 at en a-kasse skal yde jobformidling til sine arbejdsløse medlemmer, hvilket ofte sker i samarbejde med fagforeninger, Arbejdsformidlingen og den enkelte kommune.

For at drive en a-kasse skal man opfylde a-kasse regler i lovgivningen
En akasse skal altid være godkendt af statstilsynet og opfylde krav til akassevedtægter, forretningsgange, organisation og personale. I 2008 var 29 a-kasser godkendt af staten og aktive i Danmark, men flere kommer til. Den øgede konkurrence på markedet for a-kasser har ført til lavere kontingenter hos især de gule fagforeninger og a-kasser som hovedsageligt konkurrerer på prisen for medlemsskab.

Arbejdsløshedskasser og fagbevægelser har en lang tradition i Danmark
Når man spørger hvad er en akasse? Så er man nødt til at have det historiske perspektiv for øje. A-kasser har eksisteret og været beskrevet i danske love siden 1907, og er en integreret del af det danske arbejdsmarked og de sikkerhedsventiler, som arbejderne fik indført igennem politisk pres.

Se hvilke A-kasser vi anbefaler her
akasser-knap

About The Author