Læs her om dine rettigheder, hvis du er på dagpenge

Mange danskere er på dagpenge, og har derfor nogle rettigheder. Mange af rettighederne afhænger dog af bopæl, alder og ledighedsperiode. Her får du skitseret de væsentligste rettigheder, som alle på dagpenge har:

  • Du har ret til to års dagpenge, der skal være brugt indenfor en periode på tre år. Arbejder man i nogle perioder, tæller det som en dagpengeuge, hvis man har bare én dagpengetime per uge.
  • Du har ret til feriedagpenge. Størrelsen af feridedagpenge afhænger af de penge, som du har modtaget fra arbejdsgiver eller a-kassen i året før.
  • Du har ret til en samtale med din a-kasse senest tre måneder efter, at du har meldt dig ledig.
  • Du har ret til en helt konkret jobsøgningsplan, der bl.a. skal indeholde jobkategorier og geografiske områder, hvor du som ledig vil søge job.
  • Du har ret til op til seks ugers selvvalgt uddannelsesforløb. Det kan f.eks. være aftenskole- eller erhversskoleophold inden for de første ni måneders ledighed.
  • Du har ret til at deltage i aktivering, som kan være med til at styrke dine jobmuligheder (dette kan være enten virksomhedspraktik, job med løntilskud eller vejledning og opkvalificering – der er mange muligheder).

akasser-knap

About The Author