Mange unge akademikere bliver arbejdsløse

Mange akademikere bliver i øjeblikket uddannet til arbejdsløshed. Således må f.eks. humanistiske magistre, erhvervsøkonomer, bibliotekarer, dyrlæger, teologer, jordbrugsakademikere og psykologer stille sig bagerst i køen blandt andre arbejdsløse akademikere, når de dimitterer fra sine uddannelser.

Der er nemlig lige nu over 25 pct. af de nyuddannede, som bliver ledige. Det er det højeste antal ledige blandt færdiguddannede akademikere siden 2003. Det er naturligvis ikke befordrende for væksten eller effektiviteten i det danske samfund, at så mange veluddannede unge ender i arbejdsløshed.

Det er specielt de humanistiske uddannelser, som tegner sig for høje ledighedstal for nye kandidater, der blevet færdige med uddannelsen indenfor det sidste år. Der er f.eks. 40 pct. af de humanistiske magistre og over 30 pct. fra teologi uden job.

De unge og interesseorganisationerne peger på øget samarbejde med den private sektor allerede under uddannelsen som en løsning på problemet.

Det er mange steder ganske gratis at være medlem af en akasse som studerende
akasser-knap

About The Author